Testování vozidel

Tatra Veteran Car Club Semily má zřízenu klubovou testovací komisi. Zájemci o testování historických vozidel získají podrobnější informace u předsedy komise pana Vojtěcha Paliče.

Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel

Účelem testování HV je zařazení těchto vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Testování silničních vozidel na „bílých značkách“  

  1. Testování silničních vozidel je jednostupňové testování vozidel na historickou původnost a je prováděno klubovou testovací komisí.
  2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je vystavení „Protokolu o testování.“ 
  3. Protokol umožňuje vlastníkovi vozidla:
  • sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (povinné ručení) 
  • výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón v ČR
  • při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.
  • zažádat o vydání dokladu o uznání silničního vozidla na místně příslušném krajském úřadu k odpuštění ekologického poplatku dle vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.

Dále je možné si na základě kladného klubového testování nechat na registračním místě provést Zápis o historické původnosti silničního vozidla do Registru silničních vozidel a Technického průkazu silničního vozidla a měl by sloužit při ME pro uplatnění úlev.

 Více o testování historických vozidel je na webových stránkách fkhv.cz